1997 Concerts

March

1: Nagoya Century Hall, Aichi (start of "Red Room 2097"; 9 dates)
Setlist:
Ash-ra
Iconoclasm
Idol
Hyper Love
Sex For You
Dress
Kirameki No Naka De...
Angelic Conversation
Tight Rope
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
MAD
Die
Taiyo Ni Korosareta
Uta
Aku No Hana
Encore I:
National Media Boys
Speed
Encore II:
Candy

3: Fukuoka Sun Palace
Setlist:
Ash-ra
Iconoclasm
Idol
Hyper Love
Sex For You
Dress
Kirameki No Naka De...
Angelic Conversation
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
MAD
Die
Taiyo Ni Korosareta
Uta
Aku No Hana
Encore:
National Media Boys
Candy
Cosmos

8: Nippon Budokan, Tokyo
Setlist:
Ash-ra
Iconoclasm
Idol
Hyper Love
Sex For You
Dress
Kirameki No Naka De...
Angelic Conversation
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
MAD
Die
Taiyo Ni Korosareta
Uta
Aku No Hana
Encore:
National Media Boys
Speed

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

12: Ichikawa City Bunka Kaikan, Chiba
Setlist:
Iconoclasm
Hyper Love
Idol
National Media Boys
Speed
Sex For You
Kirameki No Naka De...
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kodo
Die
Taiyo Ni Korosareta
Uta
Ash-ra
Cosmos
Encore:
Jupiter
Aku No Hana

19: Nisshin Power Station, Tokyo
Setlist:
Iconoclasm
Idol
National Media Boys
Speed
Dress
Sex For You
Hyper Love
Kirameki No Naka De...
Kodo
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Uta
Die
Ash-ra
Taiyo Ni Korosareta
Encore:
Candy
Aku No Hana

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

20: Fish Tanker's Only at Nisshin Power Station, Tokyo
Setlist:
Ash-ra
Idol
Iconoclasm
Hyper Love
Sex For You
Angelic Conversation
MAD
Kirameki No Naka De...
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Uta
Die
Taiyo Ni Korosareta
Aku No Hana
Encore:
National Media Boys
Speed

29: NHK Hall, Tokyo
Setlist:
Ash-ra
Idol
Iconoclasm
Hyper Love
Lion
Sex For You
Angelic Conversation
MAD
Kirameki No Naka De...
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Uta
Die
Taiyo Ni Korosareta
Aku No Hana
Encore:
Jupiter
National Media Boys
Speed

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

April

10: Osaka Kousei Nenkin Kaikan
Setlist:
Ash-ra
Idol
Iconoclasm
Hyper Love
Lion
Sex For You
Angelic Conversation
MAD
Kirameki No Naka De...
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Uta
Die
Taiyo Ni Korosareta
Aku No Hana
Encore:
National Media Boys
Speed

21: Osaka Kousei Nenkin Kaikan
Setlist:
Ash-ra
Idol
Iconoclasm
Hyper Love
Lion
Sex For You
Kodo
Kirameki No Naka De...
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Uta
Die
Chikashitsu No Melody
Taiyo Ni Korosareta
Encore:
Candy
Cosmos

22: Osaka Kousei Nenkin Kaikan (end of "Red Room 2097")
Setlist:
Ash-ra
Idol
Iconoclasm
Hyper Love
Lion
Sex For You
Angelic Conversation
MAD
Kirameki No Naka De...
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Uta
Die
Chikashitsu No Melody
Taiyo Ni Korosareta
Encore I:
Jupiter
National Media Boys
Speed
Encore II:
Cosmos

December

26: "Sextream Liner Reigata (type 0)" at Nippon Budokan, Tokyo
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Muchi No Namida
Chouchou
Tight Rope
Idol
Rasenchu
Sasayaki
Lizard Skin No Shoujo
My Fuckin' Valentine
Kalavinka
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Uta
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Kimi Ga Shin..dara
Encore III:
Gessekai

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

27: "Sextream Liner Reigata (type 0)" at Nippon Budokan, Tokyo
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Muchi No Namida
Chouchou
Tight Rope
Idol
Rasenchu
Sasayaki
Lizard Skin No Shoujo
My Fuckin' Valentine
Kalavinka
Candy
Ash-ra
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Uta
Encore II:
Kimi Ga Shin..dara
Encore III:
Gessekai

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick
[this page was last updated on 2013.12.30 @ 01:39:01 CST]