1995

May

14: "Six/Nine '95.5.14." at Shinjuku Liquid Room
Setlist:
Loop
Kodo
Love Letter
Kagiri Naku Nezumi
Kimi No Vanilla
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Misshitsu
Aikawarazu No "Are" No Katamari Ga Nosabaru Hedo No Soko No Fuki Damari
Somewhere Nowhere
Rakuen
Hosaoi Sen
Itoshi No Rock Star
Kick (Daichi Wo Keru Otoko)
Detarame Yarou
Uta
Loop Mark II
Encore:
Sakura
Iconoclasm
Speed
Die

16: Nippon Budokan, Tokyo (start of "Somewhere Nowhere Tour"; 29 dates)

17: Nippon Budokan, Tokyo

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

20: Yamanashi Kenmin Bunka Hall
25: Utsunomiya Bunka Kaikan, Tochigi
26: Koriyama Shimin Bunka Center, Fukushima

June

1: Hiroshima Yuubin Chokin Hall
2: Okayama Shimin Kaikan
4: Kagawa Kenmin Bunka Center
9: Ibaraki Kenmin Bunka Center
12: Gunma Ongaku Center

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

13: Gunma Ongaku Center
18: Kanagawa Kenritsumin Hall
20: Niigata Kenmin Kaikan
23: Nagasaki City Koukaido
24: Fukuoka Sun Palace
28: Naha Shimin Kaikan, Okinawa

July

4: Chiba Bunka Kaikan
6: Shizuoka Shimin Bunka Kaikan
11: Sendai Sun Plaza Hall, Miyagi
13: Hokkaido Kousei Nenkin Kaikan
17: Omiya Sonic City, Saitama
18: Omiya Sonic City, Saitama (fan club only gig)
21: Kanazawa City Kankou Kaikan, Ishikawa
23: Nagano Kenmin Bunka Kaikan
28: Kyoto Kaikan
30: Nagoya Kokusai Kaigijo Century Hall, Aichi

August

1: Osaka Kousei Nenkin Kaikan
2: Osaka Kousei Nenkin Kaikan

9: Osaka Kousei Nenkin Kaikan (end of "Somewhere Nowhere Tour")
Setlist:
Loop (tape)
Kodou
Love Letter
Kagari Naku Nezumi
Kimi No Vanilla
Mienai Mono Wo Miyou To Suru To Gokai    Subete Gokai Da
Misshitsu
Aikawarazu No "Are" No Katamari Ga Nosabaru Hedo No Soko No Fuki Damari
Somewhere Nowhere
Rakuen
Hosoi Sen
Itoshi No Rock Star
Kick (Daichi Wo Keru Otoko)
Detarame Yarou
Uta
Loop Mark II (tape)
Encore I:
Sakura
Encore II:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore III:
Speed
Encore IV:
Die

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick
[this page was last updated on 2013.07.28 @ 03:22:40 CDT]