1993 Concerts

May

20: Osaka-jo Hall (start of "Darker Than Darkness Tour"; 59 dates)

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick
25: Shibuya Koukaido, Tokyo (fan club only gig)
Setlist:
Darker Than Darkness
Ao No Sekai
Speed
Kamikaze
Zero
Yuuwaku
Dress
Rokugatsu No Okinawa
My Funny Valentine
MAD
Madman Blues -Minashigo No Yuuutsu-
Kirameki No Naka De...
Lion
Die
Encore I:
Iconoclasm
Encore II:
Love Me

26: Shibuya Koukaido, Tokyo

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

28: Niigata Kenmin Kaikan
29: Niigata Kenmin Kaikan

June

3: Niigata Kenmin Kaikan
6: Yamanashi Kenritsu Kenmin Bunka Hall
9: Koriyama Shimin Bunka Center, Fukushima
11: Miyagi Shimin Kaikan
12: Miyagi Shimin Kaikan
14: Sapporo Shimin Kaikan
15: Sapporo Shimin Kaikan
21: Kumamoto Shimin Kaikan
23: Fukuoka Shimin Kaikan
24: Fukuoka Shimin Kaikan
28: Naha Shimin Kaikan, Okinawa

July

5: Fukui Phoenix Plaza
6: Ishikawa Kousei Nenkin Kaikan
8: Matsumoto Bunka Kaikan, Nagano
9: Matsumoto Bunka Kaikan, Nagano
11: Nagoya Century Hall, Aichi
15: Ichikawa Bunka Kaikan, Chiba
17: Shizuoka Shimin Bunka Kaikan
19: Ibaraki Kenmin Bunka Center
22: Iwata Shimin Kaikan, Shizuoka

28: Omiya Sonic City, Saitama

Buck-Tick

29: Omiya Sonic City, Saitama

September

2: Akita Kenmin Kaikan
3: Yamagata Kenmin Kaikan
5: Kitakata Plaza Dai Hall, Fukushima
7: Iwate Kenmin Kaikan

Buck-Tick

8: Hachinohe Koukaido, Aomori
13: Utsunomiya Bunka Kaikan, Tochigi
15: Kanagawa Kenmin Hall
21: Kagawa Kenmin Kaikan
22: Hiroshima Kousen Nenkin Kaikan
Setlist:
Darker Than Darkness
Deep Slow
Ao No Sekai
Aku No Hana
Kamikaze
Zero
Yuuwaku
Dress
Rokugatsu No Okianwa
Chikashitsu No Melody
MAD
Lion
Kirameki No Naka De...
Madman Blues -Minashigo No Yuuutsu-
Die
Encore I:
Hurry Up Mode
Speed
Encore II:
Iconoclasm
Taiyo Ni Korasareta

24: Matsuyama Shimin Kaikan, Ehime
Setlist:
Darker Than Darkness
Deep Slow
Ao No Sekai
Aku No Hana
Kamikaze
Zero
Yuuwaku
Dress
Rokugatsu No Okianwa
Chikashitsu No Melody
MAD
Lion
Kirameki No Naka De...
Madman Blues -Minashigo No Yuuutsu-
Die
Encore I:
Hurry Up Mode
Speed
Encore II:
Jupiter
Taiyo Ni Korasareta

25: Tokuyama City Bunka Kaikan, Yamaguchi
27: Matsuyama Shimin Kaikan, Ehime
29: Kochi Kenmin Bunka Hall

October

2: Kobe Kokusai Kaigijo, Hyogo
3: Numazu Shimin Bunka Center, Shizuoka
7: Obihiro Shimin Bunka Hall, Hokkaido
9: Asahikawa Shimin Bunka Kaikan, Hokkaido
10: Kitami Shimin Kaikan, Hokkaido
15: Wakayama Kenmin Bunka Kaikan
16: Himeji City Bunka Center, Hyogo
Setlist:
Darker Than Darkness
Deep Slow
Ao No Sekai
Aku No Hana
Kamikaze
Zero
Yuuwaku
Dress
Rokugatsu No Okianwa
Chikashitsu No Melody
MAD
Lion
Kirameki No Naka De...
Madman Blues -Minashigo No Yuuutsu-
Die
Encore I:
Iconoclasm
Speed
Encore II:
Hurry Up Mode
Taiyo Ni Korasareta

21: Kiryu Sangyo Bunka Center, Gunma
22: Kashiwa Shimin Bunka Kaikan, Chiba
25: Kyoto Kaikan
27: Miyazaki Shimin Kaikan
28: Kagoshima Bunka Center

November

3: Sendai Sun Plaza Hall, Miyagi
8: Nippon Budokan, Tokyo

9: Nippon Budokan, Tokyo

Buck-Tick Buck-Tick

12: Nagoya Rainbow Hall, Aichi
15: Osaka-jo Hall
18: Gunma Ongaku Center

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

19: Gunma Ongaku Center (end of "Darker Than Darkness Tour")
Setlist:
Darker Than Darkness
Deep Slow
Ao No Sekai
Aku No Hana
Kamikaze
Zero
Yuuwaku
Dress
Rokugatsu No Okinawa
Victims of Love
MAD
Lion
Kirameki No Naka De...
Madman Blues -Minashigo No Yuutsu-
Die
Encore I:
Hurry Up Mode
Speed
Encore II
Empty Girl
Physical Neurose
Encore III:
Jupiter
Taiyo Ni Korosareta

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

December

31: Shibuya Koukaido, Tokyo (with Soft Ballet, broadcast on television)
Setlist:
Kiramkei No Naka De...
Madman Blues -Minashigo No Yuuutsu-
Zero
Deep Slow
Ao No Sekai
Dress
Victims of Love
My Funny Valentine
Lion
Speed
Die
Encore:
Darker Than Darkness
Jupiter
Iconoclasm (with Soft Ballet)

Buck-Tick Buck-Tick
[this page was last updated on 2013.06.22 @ 16:21:29 CDT]